บ้าน > ข่าว > ข่าวอุตสาหกรรม

เส้นใยสององค์ประกอบคืออะไร?

2022-09-05

เส้นใยคอมโพสิต (bicomponent fibres) หมายถึงการมีอยู่ของพอลิเมอร์ที่เข้ากันไม่ได้สองตัวหรือมากกว่าบนหน้าตัดของเส้นใย ซึ่งสามารถแบ่งคร่าวๆ ได้เป็นประเภท skin-core, ประเภท side-by-side, split-off type, sea-island ชนิด ชนิดไทรโลบอล และแบบผสม เป็นต้น

อุปกรณ์การผลิตเส้นใยหลักคอมโพสิตใช้วัตถุดิบสองชิ้นที่แตกต่างกัน ใช้เทคโนโลยีการปั่นด้ายหลอมด้วยแรงดันสูงและเทคโนโลยีการปั่นและการร่างแบบผสมผสานที่ขับเคลื่อนด้วยความถี่แปรผันเพื่อผลิตเส้นใยลวดเย็บกระดาษคอมโพสิต